Problemes mèdics

si no es tracten les deformitats cranials

  • Tota persona té dret a la seva pròpia imatge, simètrica i proporcionada.
  • La repercussió morfològica és de vegades molt severa, en alguns casos pitjor que en les craneosinostosis simples i complexes, fet que produirà sens dubte problemes psicològics ja a la primera infància ia l’adolescència.
  • La repercussió funcional en els casos no tractats pot esdevenir important.

Miller i Clarren van publicar que el 39,8% de les plagiocefàlies no tractades produeixen retard maduratiu neurològic. Kordestani i col·laboradors (2006) estudien 110 pacients afectes de plagiocefàlia no tractada i troben que: el 19% tenen retards psicomotors mitjans, el 7% retards psicomotors importants, el 7% retards cognitius mitjans i el 3% retards cognitius importants. Els nostres professionals estan fent estudis prospectius en els nens tractats per determinar el grau d’afectació funcional per edats, sexes, tipus de deformitats i severitat dels mateixos.

Veure l’article del 2012: Korpilahti

Un percentatge altíssim de plagiocefàlies la presenten. Moltes vegades passa desapercebuda. El pla dels ulls i l’alçada de les dues orelles desviades de l’horitzontal, la dificultat de girar cap a un costat, la preferència a dormir sempre del mateix costat ens han de fer sospitar quan un lactant té una TMC. Si mirant el seu fill/a des del darrere observa un plec com el de la foto, llavors gairebé segur que té una torticoli.

És important tractar-la aviat, diàriament i durant tot el temps necessari.

Les seqüeles de les TMC no tractades o no resoltes són molt greus perquè a la deformitat pròpia del crani produïda per la plagiocefàlia cal afegir-hi la deformitat facial provocada per la desviació del coll.

Hi ha un sol article que parli d’alteracions dels potencials auditius evocats a la plagiocefàlia. Manca més investigació per determinar la importància clínica d’aquest estudi.

Hi ha dos articles que troben defectes visuals als pacients afectes de plagiocefàlia.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dr. Joan Pinyot Garròs (en adelante, “European Craniofacial Medical Center”)

Finalidad

Gestionar las solicitudes de diagnóstico inicial sobre deformidades craneales en bebés realizadas través del formulario web habilitado.

Legitimación

Consentimiento del interesado/a.

Destinatarios

No se cederán datos, salvo imperativo legal.

Transferencias Internacionales

No se realizan transferencias internacionales de datos.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información

adicional. 

Información

adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en este enlace.

Diagnóstico Inicial gratuito

Antes de rellenar el formulario debe leer la información de nuestra política de protección de datos y nuestra condiciones de uso.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dr. Joan Pinyot Garròs (en adelante, “European Craniofacial Medical Center”)

Finalidad

Dar respuesta a las solicitudes de contacto enviadas a través del formulario web habilitado.

Legitimación

Consentimiento del interesado/a.

Destinatarios

No se cederán datos, salvo imperativo legal.

Transferencias Internacionales

No se realizan transferencias internacionales de datos.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información

adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en este enlace.