Problemes mèdics si no es tracten les deformitats cranials

  • Tota persona té dret a la seva pròpia imatge, simètrica i proporcionada.
  • La repercussió morfològica a vegades és molt severa, en alguns casos pitjor que en les craniosinostosis simples i complexes, fet que produirà sens dubte problemes psicològics ja en la primera infància i en l’adolescència.
  • La repercussió funcional en els casos no tractats pot arribar a ser important.

Miller i Clarren van publicar que el 39,8% de les plagiocefàlies no tractades produeixen retard maduratiu neurològic.
Kordestani i col·laboradors (2006) estudien 110 pacients afectes de plagiocefàlia no tractada i troben que: el 19% tenen retards psicomotors mitjans, el 7% retards psicomotors importants, el 7% retards cognitius mitjans i el 3% retards cognitius importants.
Els nostres professionals estan realitzant estudis prospectius en els nens tractats per determinar el grau d’afectació funcional per edats, sexes, tipus de deformitats i severitat dels mateixos.

Un percentatge altíssim de plagiocefàlies la presenten. Moltes vegades passa desapercebuda. El nivell dels ulls i l’altura de les dues orelles desviats de l’horitzontal, la dificultat de girar cap a una banda, la preferència de dormir sempre del mateix costat, ens han de fer sospitar quan un lactant té una TMC. Si mirant al seu fill/a des del darrera observa un plec com el de la foto, aleshores gairebé segur que té una torticoli.

És important tractar-la aviat, cada dia i durant tot el temps necessari.

Les seqüeles de les TMC no tractades o no resoltes són molt greus perquè a la deformitat pròpia del crani produïda per la plagiocefàlia s’hi pot afegir la deformitat facial provocada pel desviament del coll.

 

 

Hi ha un sol article que parli d’alteracions dels potencials auditius evocats en la plagiocefàlia. Falta més recerca per determinar la importància clinica d’aquest estudi.

Ver artículo

Hi ha dos articles que troben defectes visuals en els pacients afectes de plagiocefàlia.

Nadó amb plagiocefàlia

Causes

T'expliquem les principals causes que provoca la braquicefàlia

Diagnòstic

Un expert o els pares poden fer el diagnóstic.
T'ho expliquem

Prevenció

Com col·locar a dormir el nadó perquè no tingui braquicèfalia T'ho expliquem