Causes de les deformitats cranials

El cap del nadó representa les ¾ parts del cap adult (mentre que el seu cos és una mica menys de la ¼ part de l’altura adulta). El control muscular del cap no es produeix fins al voltant dels 3 mesos d’edat.

La tortícolis muscular congènita (TMC) afecta un nombre altíssim de nens amb plagiocefàlia. Cal detectar-la i tractar-la al més aviat possible.

La tortícolis muscular congènita (TMC) afecta un nombre altíssim de nens amb plagiocefàlia. Cal detectar-la i tractar-la al més aviat possible.

Edat Gestacional

Per sexe

Per tipus

Causes prenatals

Causes gestacionals

nadó amb plagiocefalia i doc band