En aquesta pàgina trobareu imatges que mostren els resultats del tractament amb casc ortopèdic DOC Band® per a la

plagiocefàlia

braquicefàlia

escafocefàlia .

tractament per a la plagiocefàlia
Tractament per a la plagiocefàlia, braquicefàlia, escafocefàlia i altres deformitats cranials – casc ortopèdic DOC Band®

Resultats del tractament per a la Plagiocefàlia

resultats tractament plagiocefàlia
Abans i després d'un mes de tractament DOC Band® - 6 mesos d'edat
Abans i després de 2 mesos i mig de tractament DOC Band® - 4 mesos d'edat
Abans i després de 2 mesos i mig de tractament DOC Band® - 4 mesos d'edat
Abans i després de 2 mesos i mig de tractament DOC Band® - 6 mesos d'edat
Abans i després de 3 mesos de tractament DOC Band® - 6 mesos d'edat

Resultats del tractament per a la Braquicefàlia

Aquestes imatges permeten veure els resultats del tractament per a braquicefàlia amb el casc ortopèdic DOC Band®

Abans (IC 104,01) i després (IC 90) de DOC Band®
Abans (IC 97,79) i després (IC 87,40) de 2 mesos de tractament - 6 mesos d'edat
Abans (IC 100,69) i després (IC 90,50) - 9 mesos d'edat
Abans (IC 96.90) i després (IC 86,70) d'1 mes i mig de DOC Band® - 4 mesos d'edat
Abans (IC 101,52) i després (IC 87,50) de 2 mesos de DOC Band® - 6 mesos d'edat
resultats tractament braquicefàlia
Abans (IC 107,63) i després (IC 93,33) de 6 mesos de tractament - 6 mesos d'edat

Resultats del tractament per a l’ escafocefàlia

Aquestes imatges permeten veure els resultats del tractament per a escafocefàlia amb el casc ortopèdic DOC Band®

resultats tractament escafocefàlia
Abans i després del tractament DOC Band®
Abans i després de 2 mesos de tractament DOC Band® - 3 mesos d'edat

Causes

Descobreix les principals causes que provoca les deformitats cranials

Diagnòstic

Un expert o els pares en poden fer el diagnòstic

Prevenció

Com posar a dormir el nadó prevenir les deformitats cranials?

Problemes mèdics si no es tracten les deformitats cranials

Tipus deformacions cranials