Resultats del tractament de Plagiocefàlia amb el casc ortopèdic DOC Band®

Abans i després d'un mes de tractament DOC Band® - 6 mesos d'edat
Abans i després de 2 mesos i mig de tractament DOC Band® - 4 mesos d'edat
Abans i després de 2 mesos i mig de tractament DOC Band® - 4 mesos d'edat
Abans i després de 2 mesos i mig de tractament DOC Band® - 6 mesos d'edat
Abans i després de 3 mesos de tractament DOC Band® - 6 mesos d'edat


Resultats del tractament de Braquicefàlia amb el casc ortopèdic DOC Band®

Abans (IC 104,01) i després (IC 90) de DOC Band®
Abans (IC 97,79) i després (IC 87,40) de 2 mesos de tractament - 6 mesos d'edat
Abans (IC 100,69) i després (IC 90,50) - 9 mesos d'edat
Abans (IC 96.90) i després (IC 86,70) d'1 mes i mig de DOC Band® - 4 mesos d'edat
Abans (IC 101,52) i després (IC 87,50) de 2 mesos de DOC Band® - 6 mesos d'edat
Abans (IC 107,63) i dipois (IC 93,33) de 6 mesos de tractament - 6 mesos d'edat


Resultats del tractament d'Escafocefàlia amb el casc ortopèdic DOC Band®

Abans i després del tractament DOC Band®
Abans i després de 2 mesos de tractament DOC Band® - 3 mesos d'edat