Altres deformitats

A partir dels patrons de deformitats cranials purs (Plagiocefàlia, Braquicefàlia i Escafocefàlia) hi ha infinitats de varietats producte de la barreja de vàries d’elles en graus variables. Per raons òbvies, les deformitats simples responen millor al tractament ortopèdic que les complexes.

Deformitats posicionals complexes

Per la suma de dues deformitats simples. Per desviacions a diferents nivells (axial, sagital i coronal). Per ser deformitats acompanyants de les craniosinostosis.

plagiocefàlia + escafocefàlia
trigonocefalia + braquicefalia + plagiocefalia
braquicefàlia + plagiocefalia

Deformitats obstètriques i variants de la normalitat

cefalohematoma calcificat
Cefalohematoma calcificat
Crani en trèvol
Crani en trèvol
Crani en tronc de con

Deformitats per malalties, tumors o traumes

Deformitats iatrògenes