Altres deformitats

A partir dels patrons de deformitats cranials purs (Plagiocefàlia, Braquicefàlia i Escafocefàlia) hi ha infinitats de varietats producte de la barreja de vàries d’elles en graus variables. Per raons òbvies, les deformitats simples responen millor al tractament ortopèdic que les complexes.

Deformitats posicionals complexes

Per la suma de dues deformitats simples. Per desviacions a diferents nivells (axial, sagital i coronal). Per ser deformitats acompanyants de les craniosinostosis.

Deformitats obstètriques i variants de la normalitat

Les deformitats degudes al part desapareixen normalment a les poques setmanes de vida. En cas de persistència hem de pensar que la deformitat té una altra causa.

Deformitats per malalties, tumors o traumes

Deformitats iatrògenes

Causes

T'expliquem les principals causes que provoca la braquicefàlia

Diagnòstic

Un expert o els pares poden fer el diagnóstic.
T'ho expliquem

Prevenció

Com col·locar a dormir el nadó perquè no tingui braquicèfalia T'ho expliquem