Recull de premsa, revistes i entrevistes

Una patologia (plagiocefàlia) que es pot prevenir i que cal tractar

2012 – El mundo de la mamá y el bebé. Article sobre les deformitats cranials. Prevenció, tipus de deformitats i com combatre-les. elmóndelamamaielbebe num12 1 elmóndelamabaielbebe 12 2 elmóndelamabaielbebe 12 3

Un problema que té solució

2011 – Mi Pediatra.

Canviar el nadó de posició al bressol pot no ser suficient i cal recórrer a un tractament quirúrgic.mipediatra1 2011mipediatra2 2011mipediatra3 2011mipediatra4 2011

Deformitats cranials posicionals del lactant

El mundo de la mamá y el bebé – revista 51

elmóndelamamaielbebe rev51 plagiocefàlia i braquicefàlia

Dècubit supí i cap als dos costats

Quina és la postura idònia per al descans?

sentir-se bé

Un 20% dels lactants menors de 2 anys pateixen algun tipus de deformitat cranial que ha de ser diagnosticada i tractada

El mundo – 7 abril 2010
elmundo07 04 2010

Entrevista al Dr. Joan Pinyot, representant de Cranial Technologies Inc. a Europa
La Vanguardia, 24 Marzo 2010
entrevista dr joan pinyot l'avantguarda 2010

Dormits cap per amunt, desperts cap per avall

La Vanguardia, 28 gener 2009

adormits de panxa enlaire desperts de cap per avall l'avantguarda

Entrevista al Doctor Joan Pinyot

El Mundo, 2007

entrevista dr joan pinyot el món 2007

Deformitats Craneofacials Infantils

Mi bebé y yo – Novembre 2011

mibebeyyo novembre2012

La deformitat del cap del nounat té solució

Revista – Tu bebé

el teu bebè 237 2013 publireportatge