Tractament DOC Band®

DOC Band® és la primera banda ortopèdica dinàmica cranial que va sortir a nivell mundial (1986). El concepte de banda dinàmica es fonamenta en l’aplicació de tensions en els punts necessaris de forma activa. Va obtenir l’aprovació de la Food and Drug Administration americana (FDA) l’any 1998. La FDA aprovà al 2005 per primer cop l’ús del DOC Band® pels casos post-quirúrgics de craniosinostosi.

La banda ortopèdica DOC Band® està fabricada amb un material plàstic, és lleugera, no dóna al·lèrgies i és molt ben tolerada pels pacients pediàtrics. El seu ús hauria de ser diari i constant, només es retira pel bany, per la neteja, els exercicis de coll i per vestir-se.

El tractament ortopèdic amb DOC Band® és útil en les següents condicions:

Compta amb 22 centres repartits per Amèrica i Europa.

10000
casos de plagiocefalia

Proceso: Fases del tratamiento

diagnòstic doc band

Avantatges del casc ortopèdic DOC Band®

Els principals avantatges del tractament de la plagiocefàlia amb DOC Band® respecte de les bandes passives són:

Discussions i publicacions sobre el tractament amb bandes passives

Als Estats Units de Nord-Amèrica, i també a Europa, són freqüents als fòrums de pares discussions sobre bandes actives/bandes passives, sobre quines són més útils i més apropiades pels infants. El concepte de banda activa (o dinàmica), queda ben definit en els articles científics publicats per Cranial Technologies Inc. (veure Inici, clicar sobre 1994 i 1998) i és senzillament actuar sobre uns punts clau del crani deformat aplicant la medicina de correcció tridimensional de translació i remodelació dels ossos de la base i la volta cranial en base a un model anatòmic el més natural i normal possible.

 

El criteri de les bandes passives es basa en confiar en el creixement passiu del crani deixant uns espais lliures que actuen com fèrula de descàrrega. Bàsicament els únics articles publicats en revistes científiques internacionals sobre resultats de tractaments ortopèdics de la plagiocefàlia corresponen a estudis prospectius fets amb la banda dinàmica activa DOC Band®. No hi ha compte de resultats de bandes passives o locals.

doctor i infermera

Abans de decidir com tractar al seu fill, conegui bé les prestacions de cadascuna de les opcions que se li ofereixin. Demani referències bibliogràfiques. Demani el book de resultats. Demani l’aprovació oficial, consulteu les associacions de pares de nens afectats de plagiocefàlia. La salut dels nostres nadons ha d’estar en mans expertes i qualificades.