Estudi de la craneosinostosi per tomografia computaritzada

imatge diagnostica 2011

Desembre 2011 – El Sevier Daniel Fontes, Óscar Natoli, Joan PinyotPublicat a Imatge Diagn.2011; 02:47-52 – vol.02 núm 02 Objectius: Posar en relleu la utilitat de la tomografia computaritzada multidetector (TCMD) en l’estudi de la craneosinostosi. Material i mètodes: S’ha estudiat 19 pacients del setembre del 2007 al gener del 2011 amb un equip de […]